O projekcie

Projekt „Czas na EKO-zawód!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2013r. – 31.07.2014r.

Celem projektu jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem 144 osób odchodzących z rolnictwa z obszaru województwa łódzkiego.

 
 

www.efs.gov.pl
Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki